ВРЕДНОСТИ НА ПАРТИЈАТА СТАТУТ ПРОГРАМА НА ПАРТИЈАТА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА МАКЕДОН СOБOP