... ВЕСТИ

М А К Е Д О Н О Н

 

македонска цивилизација 102.010 години

 

македонска цивилизација 77 000 години

 

    

академик Бошевски и проф.Тентов

името на Македонија

 

      

ВАСИЛ ИЉОВ - Македонија пред 1400 гoдини п.н.е.

Васил Иљов - фалбаџискиот натпис на Иг'л Ал

 

 

     ПЕТАР ПОПОВСКИ

 ИЛИАДА И ОДИСЕЈА книгата на  Мелесигене  ( Хомер ) -  Петар Поповски - грчките лаги

 

 

гробницата на Филип ВТОРИ Македонски и грчките манипулации

 

 

цврсто македонци

 

ТАШКО БЕЛЧЕВ

украдена македонска митологија, топонимија, литература и јазик

 

 

... ВЕСТИ

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

МАКЕДОНOH

 

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

      BACИЛEOH Alexandroy Makedonon МАКЕДОНОН

  АЛЕКСАНДРОЈ   МАКЕДОНОН

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обож
aваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.