v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

 ΒΑΣΙΛΕΩΣ   ANTIГNY   ΔΣN   ''Г''   TPETI    -   древно македонско (КОИНОН МАКЕДОНОН) писмо 

 

 

    ΒΑΣΙΛΕΩΣ   ANTIГNY   -   древно македонско писмо 

ВАСИЛЕОС АНТИГОНOJ ТРЕТИ

 

         Василеос Антогон ТРЕТИ Досон (263 п.н.е. - 221 п.н.е.) бил владетел на Македонија од 229 п.н.е. до 221 п.н.е. припаѓал на Македонската владетелска лоза Антигониди.

Антигон Досон бил внук (од брат) на Антогонoj ВТОРИ  Гоној. Со смртта на Деметриoј ВТОРИ (229 п.н.е.), Антигон станал старател на синот на Деметриј ВТОРИ, Филип. Во 227 п.н.е. Антигон Досон (местото од каде потекнува) се оженил со вдовицата на Деметриoј ВТОРИ, Фтија или Фѕеија (Најсиланта и најсветлата), со тоа тргнувајќи го младиот Филип и станал владетел на Македонија.

Антигон Досон го подржувал Арат од Сикjон во Ахајската лига против Ајтолон (Eтолската) лига и Клеомен 3 - ти, авахто - владетелот на Спарта. Антигон го поразил спартанскиот авахто Клеомен 3 - ти во битката кај Селасија, 222 п.н.е.. 

 ЗА ПРВ ПАT ТОГАШ ВЛЕГУВА ЕДНА НЕПРИЈАТЕЛСКА ВОЈСКА ВО СПАРТА, а Полуостровот на Ѕе (Пелoпопнезот) станува Mакедонски повторно протекторат.

Кованици од државата град на беластите (пелазги) Сикјон 350 - 280 п.н.е.., Полуостровот на Ѕе, само аѕајците од Аѕена се емигранти од Африка се емигранти од Африка на полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

И во античкиот град држава Сикјон сé обожавал богот на светлината ''CE'' - ЅЕ, беласти (белци - ''пелазгитѐ'' се латинска измислица) неасимилирани од Полуостровот на Ѕе, кои биле под заштита на Македонија.

    Македонскиот владетел Антигон Досон ја припоил јужна Паjонија кон Македонија, го подигнал градот Антигонеја на реката Kсeон, ''аксион'' е данајско име за Маедонската река (и Bapдap е античко име, но е назив по горниот тек на реката ''Вардр'' - ''В ар д'р'' - ''во'' или ''на земјата дар'' - Bapдap).

Умрел за време на битка против илирите, со тоа што му пукнала вена додека викал бодрејќи ги своите војници.

Во антиката не постојат: "aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас", такво нешто нé постои, ниту постоело пред 1827 на хартија, а во практика дури после 1835 година.
Ако не верувате најдете ги на оваа античка карта.
Хелените“ или „елини“ се латински изум и се однесуваат на религијата, „луѓе кои веруваат во богот на сонцето“, а не се однесуваат на нацијата.

МАКЕДОНЦИТЕ ВО БИОГРАФИЈАТА НА СПАРТАНСКИОТ АВАХТО КЛЕОМЕН ТРЕТИ

       Cпартанскиот авахто (владетел) Клеомен ТРЕТИ предизвикал војна против Ахајската лига (сојуз од десетина градови - држави, од кој само аѕајците од Аѕена и Полуостровот Аѕаника имале африканско потекло, другите биле беласти на Полуостровот на Ѕе). Во оваа војна тој нанесол пораз на војската на Ахајската лига, која заради тоа ја повикала на помош Македонија (под чија власт се наоѓала до пред тоа). Македонија и помогнала на Ахајската лига, поразувајќи го спартанскиот авахто (владетел) Клеомен Трети, но за возврат повторно ја ставила под своја превласт оваа лига.

Цитати од биографијата на спартанскиот авахто Клеомен Трети, што ја напишал аѕајски/данајски  историчар Плутарх некаде околу 75 година по Христoa.

Сојузот Ахајa, база на Ахајскиот сојуз бил ''Аркадскиот Сојуз'', сојуз првенствено за одбрана од Спарта

Аркадскиот Сојуз, сојуз за одбрана од Спарта

Аркадскиот Сојуз, сојуз за одбрана од Спарта

Значи Мецанион, Аргос,  Мегалополитон, Куѕе и сите НЕ АСИМИЛИРАНИ БЕЛАСТИ (ПЕЛАЗГИ) од Полуостровот на Ѕе (Пелопонезот), формираат свој сојуз за одбрана од Спарта, под име Аркадииски Сојуз.

Кованица од Мецанион не ''месена''

Кованица од Аргoc

Кога паднал Аркадискиот Сојуз, се направил поширок воен сојуз под името ''''AXJ'' - Ахај - Ахајски Сојуз'' за одбрана првенствено на почетокот против Спарта. Скоро целиот Полуостровот на Ѕе, Аѕена од Полуостровот Аѕeника, како и Воиоја, се разбира и против други, војувале и против Македонија во минатото, се обединиле против Спарта.

ГЛ AXJ кованица во чест на Сојузот ''AXJ'' - Ахај

Сојузот ''AXJ'' - Ахај е подпомогнат од Македонците и дефинитивно ја елиминираат опасноста од Спарта. Основа на Сојузот Ахајa е Аркадииски Сојуз, со седиште во Мегалополитон.

МАКЕДОНЦИТЕ ИМ ПОМАГААТ НА АХАЈСКАТА ЛИГА

Плутарх најнапред пишува за судирот помеѓу спартанскиот авахто Клеомен ТРЕТИ и раководството на Ахајската лига.  Клеомен ТРЕТИ   поставил категорично барање до раководството на Ахајската лига во кое побарал тој да биде избран за водач на лигата. Ахајците го повикале на состанок за да се обидат да најдат заеднички јазик со него. Но, по патот, Клеомен ТРЕТИ добил воспаление на грлото и привремено го загубил својот глас, поради што не отишол на состанокот на Ахајската лига, туку се повлекол во Спарта. Откако дава опис на овие настани Плутарх пишува:

"Ова ги растури односите во Аѕeна, која штотуку почна да закрепнува од своите катастрофи и да покажува извесна способност за да се ослободи себе си од дрскоста и алчноста на Македонците."

Водачот на ''AXJ'' - Ахај - Ахајската лига Аратaс, не сакал ни да слушне да биде заменет со спартанецот Клеомен ТРЕТИ. Затоа тој ги повикал на помош своите довчерашни непријатели, Македонците. Во врска со ова Плутарх пишува:

"Аратaс... го повика Антигон во Аѕана и целиот Полуостровот на Ѕе (Пелпопнез) се наполни со Македонци, со истите тие, против кои тој (Аратaс, з.м.) како млад се бореше исфрлувајќи го нивниот гарнизон надвор од Горинѕе (Коринт) и изгонувајќи ги од истата таа земја (Полуостровот на Ѕе, з.м.).

Плутарх пишува дека поради поканата на Антигон да дојде на Полуостровот на Ѕе се јавиле сомнежи кон Аратaс од страна на преостанатите членови на Ахајската лига. Плутарх продолжува со критиките против Аратaс затоа што ги повикал Македонците на Полуостровот на Ѕе, па вели:

"Иако тој (Аратaс, з.м.) изјавуваше дека претрпел значителни загуби и дека поминал низ големи опасности за да може да ја ослободи Аѕeна од гарнизонот со Македонци, сепак, на крајот, тој самиот ги доведе истите тие вооружени луѓе во својата земја, во својот дом, па дури и во женските одаи."

Плутарх со жалење констатира дека Аратaс направил погрешен избор и дека требало да дозволи Клеомен да стане главен на Ахајската лига, наместо повторно да ги доведува Македонците на Полуостровот на Ѕе. Наместо да го прифати реформаторот Клеомен тој (цитат): 

"реши да се потчини себеси, заедно со Ахаја, на дијадемата и на пурпурот, односно на заповедите и наредбите на Македонците и на нивните сатрапи."

 

Во продолжение Плутарх пишува дека Аратaс, за да му се додвори на Mакедонскиот владетел Антигон, организирал жртвени ритуали, кои ги нарекол Антигонеја, во чест на Антигон.
Конечно, по сите овие критики, Плутарх како да се обидува да се оправда себе си, па вели дека со својата критика против повикот на Аратaс кон Македонците, не сака да го намали неговите заслуги како "вљубеник во Аѕeна", туку сака да укаже на мигот на слабост што се јавил кај него во еден такво судбоносно време.

Аркадскиот Сојуз, сојуз за одбрана од Спарта

Аркадскиот Сојуз, сојуз за одбрана од Спарта

AP - Земја, (во чест на богот - креатор Ар), треба да се истудираат кованиците добро, не треба грците да дозволиме да ни сервираат тие што сакаат зошто тие не се античка популација

       Да расчистиме многу важни работи, а тоа е, Мецанион, Мегалополитион и Аргос кои биле неасимилираи белци (пелазги), бидејќи не ги примале во Анфиктонијата - воен религиски сојуз, си основале свој воен Сојуз под името ''Аркадискa Лига'', со седиште во Мегалополитион, за да се заштитат првенствено од нападите на Спарта. Откато Спарта успеала да ги покори, востаниците од Аркадискиот сојуз, Горинѕе и данајскиот град држава Аѕана, им дошолe нa помош, во тој сојуз биле и други градови од Полуостровот на Ѕе (Пелпопнез - подоцнежно име од римско) и Аѕаника (Атика - подоцнежно име од римско), како на приимер Сикjон и др. така заедо направиле друг Cојуз, а тоа е ''AXJ'' - Ахај - Лигатa Ахаја'', поголем воен Cојуз, за да се ослободат и одбранат од Спарта се разбира и од други, но и тој сојуз бил слаб, па Аѕeна како влијателен челн на Ахајскиот Сојуз, ги повикал Македонците на помош, нивниот довчерашен непријател.

Eдна многу важна работа што треба да напоменеме дека ''АXЈ'' - Ахај - Лигата Ахаја'' е создадена после смртта на Македонскиот владетел Василеон Александар Македонски, никако пред тоа.


ВОЈНАТА ПОМЕЃУ МАКЕДОНИЈА И СПАРТА

Во продолжение читаме дека Клеомен сепак дошол на состанок на Ахајската лига, но Аратaс веќе бил договорен со Mакедонскиот владетел Антигон околу водството на лигата. Клеомен, кога го разбрал ова, многу се налутил. Почнале жестоки вербални препукувања помеѓу Аратaс и Клеомен, кој напишал остро писмо против Аратaс и го испратил на Ахајската лига. Плутарх пишува дека мнозина првенци од Ахајската лига, но и обични граѓани, била настроени против Аратaс затоа што (цитат): 

"... им ги довел Македонците на Полуостровот на Ѕе".

       Всушност, тоа бил пресуден миг Клеомен да објави војна на Аратaс, надевајќи се дека неговата позиција на водач на Ахајската лига е разнишана. Клеомен извршил воен упад на полуостровот Палена и бргу го освоил. Потоа извршил напад и врз Аргос, што исто така го освоил. Овие почетни успеси го охрабриле Клеомен и cпартанците почнале повторно да се присетуваат на своите славни владетели од минатото. Клеомен освоил и други градови на Полуостровот на Ѕе и стигнал до Горинѕе, каде бил засолнет Аратaс, кој во меѓувреме ги повикал Македонците на помош. Македонскиот владетел Антигон ТРЕТИ Досон тргнал со огромна армија да им помогне на aхајците (а всушност да ги стави повторно под македонско влијание). Клеомен решил спартанската војска да не влегува во отворен судир со Македонците,

(посебно нé со, како што вели Плутарх, "високо дисциплинираната фаланга"), 

туку решил да ги чека во заседи и утврдувања. Првиот судир во оваа војна завршил со успех за cпартанците. Клеомен не дозволил Mакедонската војска да помине низ еден премин и Македонците претрпеле помали загуби. Во такви услови Mакедонскиот владетел решил да направи поголеми подготовки за војната против Клеомен. Но, тогаш,  Аргос градот држава,  кренал востание против Клеомен. Кога слушнал за ова, Клеомен налутено издал наредба за задушување на востанието и испратил дел од својата војска таму. Но, кога стигнала неговата војска во Аргос, била поразена.  Востаниците од  Аргос, заедно со Македонците, не само што го ослободиле Аргос од cпартанците, туку сега директно се заканувале и на самата Спарта, која Клеомен ја оставил небранета. Клеомен го напуштил Куѕе или Горинѕе (горе кај Ѕе) со својата војска, по што и овој град бил освоен од Македонците. За кратко време Клеомен го загубил најголемиот дел од Полуостровот на Ѕе за сметка на Македонците. Тогаш гласниците од Спарта му донеле вест дека ненадејно починала неговата млада сопруга, со која тој многу бил приврзан. Скршен од болка и војнички поразен Клеомен се вратил во Спарта. Тогаш му стигнала понуда за воена помош од Mакедонскиот владетел на Египет, Птолемаиој, кој за возврат ги побарал неговите деца и мајка како заложници. Неговата мајка се согласила и заминала за Египет заедно со едниот син на Клеомен.  Во меѓувреме Mакедонскиот владетел Антигон ТРЕТИ Досон и натаму ги освојувал градовите на Полуостровот на Ѕе, заканувајќи се и на самата Спарта. Клеомен организирал војска за пресудната битка, во која имало две илјади војници, кои биле обучени да војуваат на, како што вели Плутарх, "Mакедонски начин". Сепак, Клеомен немал пари за да најми поголем број платеници, но проблеми се јавиле и кај Македонскиот владетел Антигон, затоа што во тоа време Македонија била нападната од илирите. Плутарх пишува дека писмата за проблемите во Македонија стигнале до Mакедонскиот владетел веднаш по завршувањето на битката против спартанците кај Селесија 222 п.н.е. Плутарх смета дека Клеомен и овојпат немал среќа затоа што доколку писмата стигнеле пред битката, Антигон ќе морал да замине за Македонија и да ги остави сами ''Сојузниците'' да војуваат со спартанците.
Но, битката завршила, а Клеомен ги загубил својата војска и својот град. 

   Плутарх дава и опис на битката помеѓу Македонците, Ахајcкиот Сојуз и востанатите од Аргос, од една страна и спартанците од друга. Притоа тој ја истакнува улогата на Македонската фаланга:

"... Македонската фаланга ги притисна cпартанците и со голем успех ги потисна за околу половина милја. ( з.м.)"

 

Плутарх пишува дека во оваа битка загинале околу шест илјади cпартанци, а преживеале само двестa. По битката Клеомен се вратил во Спарта, која сега била небранета и оттаму отпловил со брод заедно со своите најблиски соработници. Македонскиот владетел Антигон влегол во Спарта, каде што Mакедонските војници не направиле никакво зло врз незаштитеното население. Македонскиот владетел василеос Антигон им рекол на cпартанците дека ќе можат слободно да живеат како и дотогаш и да ги слават своите богови. Воопшто, за Македонскиот владетел василеос Антигон се смета дека бил голем дипломат. Поради настаните во Македонија, тој се вратил назад, но умрел од болест (веројатно од туберкулоза затоа што останало запишано дека повраќал крв).

Интерпретација на името на градот Спарта - С п ар т а:

С - со,
П - Пј антички бог,
Ar - врвно античко божество,
T - Tap антички бог,
a - јас.
Со Пј, Ар и Тар сум јас - Спарта.

°°° Не сметаме дека Македонскиот владетел василеос Антигон направил добра работа со тоа што влегол во Спарта и ја уништил војнички, требало да се врати веднаш по битката кај Селесија 222 п.н.е. , зошто го уништил балансот на Полуостровот на Ѕе, подоцна Аѕена како влијателен член на Ахајската лига ги викнала римјаните на помош против Македонија. Можеби воопшто не требал да се меша во работоте на Полуостровот на Ѕе, или требало да ги покори целосно.

Што се однесува до Клеомен, тој со бродот заминал кон Египет, каде тогаш владеел неговиот сојузник, Македонецот Птолемеј. По патот, на бродот неговиот пријател Терикон му забележал на Клеомен заради бегството по поразот и му рекол дека требало да му се потчинат на Македонскиот владетел василеос Антигон, наместо сега да одат во неизвесната судбина кај Македонскиот владетел василеос и фараон Птолемаиој. На ова Клеомен остро му се спротивставил. Дијалогот меѓу нив двајцата можеби не е толку важен за нас, доколку Терикон во своето обраќање не дал уште едно децидно сведоштво за разликите меѓу Македонците и cпартанците. Тој на својот поразен владетел, меѓу другото, му рекол:

"Доколку не е под секое достоинство, расата на Аракле да им служи на наследниците на Македонските владетели василеос Филип и Александар Македонски, ние сега немаше волку долго да патуваме и требаше да му се предадевме на Антигон, кој сигурно дека е подобар од Птолемаиој, онолку колку што се и Македонците подобри од eгипјаните".

  ЛАконија - Кованица на последниот влијателен спартански авахто, Клеомен ТРЕТИ, ''ЅЕ и Ѕена'' докажува дека тие биле универзални божества, спартанците долго време не верувале во монетарниот систем, туку верувале во систем на размена, но, на крај сепак се убедиле, затоа ''спартанските кованицѝ'' се ретки или со многу лош квалитет

Клеомен стигнал во Египет, каде недолго потоа го завршил својот живот. Биографијата за спартанскиот авахто (владетел) Клеомен ТРЕТИ напишана од Плутарх нуди интересни историски сознанија за односите помеѓу Македонците, аѕајците и cпартанците во третиот век пред Христа, но и за нивната засебност како народ. Аѕајците и спартанците денес не постојат повеќе.

 

 

 

 

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.