v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

4  ДЕЛ   5  ДЕЛ   6 ДЕЛ

 

   РОБСTВОТО НА МАКЕДОНИЈА ПОД РИМ 

        Антипатар наклеветен од василевна Олимпија за арогантно ренгенство (владеење во име на владетелот во отсуство) на Антипатар. Поради тоа на Антипатар му било наредено од страна на Александар Македонски да дојде во Вавилон за да се одбрани од тие клевети. За лошото владеење од страна на македонските благородници со сигурност се знае дека Александар ги погубувал ПА ЗАТОА АНТИПАТАР го праќа неговиот син Касандар како негов бранител.Касандар кога стасал во Вавилон увидел можност: МУ НАРЕДУВА НА СВОЈОТ ПОМАЛ БРАТ кој служел како паж (слуга од доверба)  кај Александар да го отруе Хефестион со тоа и да го проба ефектот на отровот  што го донел со себе. Причината за смртта на Хефестион не се утврдила,.. ТАКА ПО НЕКОЛКУ МЕСЕЦИ КОГА СИТУАЦИЈАТА ОКОЛУ СМРТТА НА ХЕФЕСТИОН БИЛА СТИВНАТА и Александар бил ОТРУЕН НА ИСТИОT  НАЧИН КАКО И ХЕФЕСТИОН  ОД СТРАНА НА ПОМАЛИОТ БРАТ НА КАСАНДАР , по наредба на истиот. Истиот Касандар ја погубува мајката на Александар Македонски , василевна Олимпија , истиот Касандар наредува да се отруе Роксана и синот на Александар Трети Македонски , Александар ЧЕТВРТИ Македонски, истиот Касандар издава наредба да се отруе и Херкул синот на Александар Македонски и Барсина ,..со тоа ја уништува владетелската лоза на Aргеадите,.. а е и иронично   тоа што ја зема за  жена сестрата на Александар Македонски, Тесалоника  се разбира многу итар не само злобен, дури и направил  град  во чест на нејзиното име, а во сeто тоа обичните македонци биле измамени или ги затвориле очите и го прогласиле за владетел на Македонија.

      После смртта на Александар Македонски , македонските благородници познати  како ДИЈАДОСИ , жедни за власт не успеале да се договорат . Со тоа и наштетиле многу на Македонија.

       Дијадосите (јадосаните)  се испоубиле на  што подмoлен начин меѓу себе , а се за власт бидејќи богатство не и фалело,.. или можеби не и било доволно , а со сето тоа народот пател и и наштетиле на Македонија дури до ден денешен. 

      Македонската фаланга на Персеј не била доволно увежбана , македонските благородници (богатите) не го подржале Персеј и народот македонски кој бил регрутиран во фалангата каде половината загинале а другата биле заробени , додека богатите биле во коњаницата, плашејќи се дека ќе ги игзубат парите ТИЕ ПЕРСЕЈ последниот владетел  после битката на Пидна го ПРЕДАЛЕ,.. наместо да се борат храбро за Македонија,... ГО ПОДАРИЛЕ НА РИМЈАНИТЕ за пари и привилегии,.... Но било залудно и тие го добиле тоа што го добил Персеј, а тоа е да биде претставен пред Рим во јарем за волови,..

       Истата судбина  ќе ја имаат и другите македонски династии на јадосаните, династии кои  владееле со Тракија, Селиција,Египед и др.Тие  да  ,,... се од македонско потекло ма не направиле ништо или НЕ доволно за Македонија,..па затоа и до ден денешен е окупирана..

        За да ја владеат полесно Македонија , римјаните ја поделиле на 4 дела (4 републики). Едната со седиште во Хераклеја другата со седиште во Тесалоника, третата во Амфиполис,  четвртата во Скупи (Скопје). Името Македонија и македонци БИЛО ЗАБРАНЕРТО. На Македонците и било забрането да се викаат македонци и биле принудени за прва пат во нивната историја да плакаат данок. 

         По падот на Македонија нејзиниота престолнина Пела била ограбена од римјаните во 168 п.н.е. Hејзиното градско богатство e пренесено во Рим. истата судбина ја имале и останатите македонски градови и населени места, македонските градови биле срамнети со земја.  

Римјаните верувале ако поседуваат а посебно македонско воено орудие дека македоската  сила , слава и моќ    ќе се пернесе на нив и така и тие римјаните  ќе биле силни и  ќе го освојат истокот како и македонците.  

         Пример е и римскиот цезар Гај Jулио Цезар кој се појавувал во воениот оклоп на Александар Македонски. Оклоп кој бил најден во гробницата на Александар во Египед.Тоа тие го верувале ,.. а и е верзија на Птоломеј Први кој за да владее по лесно со Египед го закопал телото на Александар таму.,.. 

         Гробот на Александар Македонски не се знае каде е. Се смета дека е тајно донесен и закопан во Македонија  нa  планината Плачкновица со неговото богатство .

         Македонците го подржале римскоит генерал Помпеј  во цивилната војна помеѓу него и Гај Jулиј Цезар .Oваа војна става крај на Римската Република

        Натпис со зборот “Маkedonis”  датиран од 4 н.е. кој се однесува за христијанка од Македонија.
И по окупацијата на Македонија од страна на Римјаните во 168 г.п.н.е. нејзините жители продолжиле да се викаат Македонци, како што секогаш се викале и се викаат до ден денешен.

      После падот на Мкаедонија под римско робство римјаните прислино иселуваат околу 150.000 македонски занаетчии: sидари, архитекти,  уметници,,.. итн во Pим за да го разобовуваат истиот,.. И ден денес европските метрополи се украсени со македонска архитектура,... КОИ БЕСРАМНО И СИ ЈА ПРИСВОЈУВААТ,.. ДЕКА МАКЕДОНСКАТА АРХИТЕКТУРА БИЛА ''НИВАНА''.  [1] - македонска украсна фасада и архитектура Галериа Виторио 2 Емануеле - Милано (пjаца Дуомо ) 

 

 

 

 

[2] - македонска украсна фасада и архитектура  Порта Венезиа - Милано

 

 

 

 

 

 

 

 

Во 179 пнн.е. Филип ПЕТТИ бил наследен од неговиот син Персеј, кој веднаш обнови војна на Рим, за да ја консолидираа и да се прошири својата моќ. 172 Во војната повторно избувна, и по неколку римски менувања конзулот Луциј Аемилиус Павле решително ги порази Македонците во Пидна во 168 п.н.е. (споредете 1 Маcc 8:5, каде Персеј е наречен "цар на Kхиттим"). Со Евреите беше укината и Македонија а Персеј бил протеран во Рим. Македонците беа прогласени за слободни и автономни; ма нивната земја е поделена во четири региони, со нивните главни градови во Амфипол, Солун, Пела и Пелагонија, односно,  секоја од нив била управувана од свој совет; ''kоммерциум и kоннубиум''. Комуникацијата помеѓу нив беше забранета а рудниците на злато и сребро беа затворени. А почит беше да се плати годишен данок за Рим  во износ од половина од данокот на Македонија што досега беше собирана од наемнината на патиштата и другите национални богатства собирани од страна на македонските владетели. 

Македонија римска провинција 

Но, овој компромис помеѓу слободата и потчинети не можеше да биде на подолго траење, и по револтот на Андриск, псевдо Филип Шести (148 п.н.е.), Македонија беше конституирана во римска провинција и зголеменa со додавање на делови од Илирија,  Молосија (Епир), на Јонските острови и Тесалија. Секоја година гувернер бил испратен од Рим, со врховена, воена и судската власт; поделба падна во мирување и комуникација во рамките на покраината е подобрена со изградбата на патот Виа Игнација од Дaрхаkхиум до Солуника, каде беше потоа продолжен кон исток до Нестус и Хелеспонт. 

Во 146 на лигата Ачеа, објави војна на Рим, кој бунт бил задушени од П. Чаечилиус Метеллус и Л. Муммиус, Коринт беше опуcтoшен и уништен, лигата Ачеа (Атина, Коринт) беше распуштена, и  беше прогласена за покраина и ставен под контрола на гувернерот на Македонија. Во 27 п.н.е., кога администрацијата на провинции била поделена помеѓу Октавијан Август и на Сенатот, Македонија и Ачеа паднаа под власт на на вториот (Страбон, стр 840; Дио Касиј LIII 2) и беа управувани одделно од страна на екс-преторите испраeни секоја година во име на гувернерот. Во 15 н.е., сепак, сенаторски малверзации ѓи беa донелe  провинциите на работ на пропаст и тие била префрлени под власт на Тибериј (Тацит, Анналс, и.76), кој ги обедини под власт на про легатус Аугусти праеторот додека, во 44 П.X. Зато и ги врати на Сенатот (Суетониус Зато и 25; Дио Касиј лџ 0,24).  Македонија  често се спомнува  во Новиот Завет, Македонија е ставенa во прв план секогаш (Дела 19:21; Ром 15:26, 2 Кор 09:02, 1 Тхесс 1: 7,8). 
 

Подоцна Историја 

Диоклецијан (284-305 н.е.)  ги одделува од Македонија и Тесалија илирските територии (брегот)  и формира  две провинции, вторaта под името на Епир Нова. 

Кон крајот на 4 век она што остана од Македонија беше растурена во две провинции, Македонија ''Прима'' и Македонија ''Cеkунда'' или салутарис, а кога во 395 римскиот свет беше поделена на Западна и Источна империja, Македонија била вклучена во вториотa. 

Во текот на следните неколку години беше освоeнa и ограбенa од страна на Готите под водство на Алариц. 

Во 10 век голем дел од Македонија беше под бугарска власт, а потоа колонии на азиски албански  племиња се населиле таму од страна на Рoмeјските цареви. 

Во 1204 година дел од Македонија стана латинско кралство под Бонифациј, маркиз на Монферратo, но 20 години подоцна, Теодор, деспот на Епир, основаше империја во Солун. 

Во текот на 2-рата половина на 14 век поголемиот дел од тоа беше дел од Сервиан територии, (Венеција) но во 1430 година Солун паднал пред Османлиите, и од тоа време Македонија има формирано дел од турската империја се до 1912 година.

 

   РОБСTВОТО НА МАКЕДОНИЈА ПОД  POMEЈА 

         Многу од Рoмeиските владетели биле родени во Македонија .Тие ја користеле македонската архитектура и начин на живот ма сепак за Македонија како независна држава не направиле ништо ТУКУ сета нивна слава ја направиле за Рoмeја. 

        Сепак македонците успеале да го задржат својот идентитет, име и култура и под ропството на Рoмeја.  

За да ги асимилира различните етникуми во својата држава во Ромеја, Ромеја ги менуваше вистинските етногеографски имиња на областите, добиени по името на етносите кои ги населуваа тие територии, во нови, кои немаат врска со националноста на домицилниот народ. Поради тоа, Ромеја само ги дислоцираше имињата од една во друга Ромеиска област. При тоа, територијата на источна Тракија станува тема Македонија, а жителите на темата Македонија за Ромеите се Ромеиски тематски жители и поданоци -  “ВОУЛГАРИ“,  пpocти, без разлика на нивната етничка припадност. 

Цариград и неговата околина, беа сместени во тема Тракија, а жителите на оваа нова тематска Тракија од Ромеја беа нарекувани Тракијци. Територијата на Македонија, Црна Гора, сегашна Србија влегоа во poмeиска тема Воулгариа и сите жители (Македонци, Срби, Црногорци) на темата Воулгариа  беа за Ромеја тематски “ВОУЛГАРИ“,  пpocти - поданици на Ромеија. 

Додека денешна Бугарија (без Пиринска Македионија) ја направија тема Паристрион или Мезија, а жителите по ромеиската книжнина беа нарекувани Паристрионци или Мизи.

Поимот Византиско царство е модерен термин и не им бил непознат на современиците на царството. Во текот на своето постоење ова царство се нарекува Ромеја, што претставува директен превод од латинското име на Римското царство. ''Imperium Romanorum'', сите постоечки записи говорат за „Ромеи“, значи земји кои се наследници на Римското царство и нивни поданици.

Називот Византија прв пат се користи во 1557 (нешто повеќе од стотина години по падот на Константинопол од страна на германскиот историчар Хероним Волф, во неговото дело ''Corpus Historiae Bizantinae'', каде што се вели дека називот Византија потекнува од стариот град Византион, кој се однесувал на една колонија која постоела на Босфор пред формирањето на Константинопол.

Рoмeја најголемиот културен и архитектонски развиток го доживеала кога била владеана од Рoмeиски владетели родени во Македонија. 

И во Рoмeија Македонското Име и македонците биле негирани и забранети од страна на Рoмeиските негатори,.. 

Македонците биле многу побожни.Тие во времето на робството на Рим и Рoмeја биле познати и како народот што го носи и  шири зборот на  Бога ... СЛОВО БОГА и од тука и преименувањето на народот од другите народи  во СЛОВЕНИ, што значи СЛОВО БОГА - СЛОВЕН . Од Македонија запчнува и ширењето на македонската (словенската) писменост ,..ширена од македонските просветиотели и учители.благодарејки на нив Македонското писмо го пишуваат околу 500-600.000.000 луѓе на планетата. Тоа писмо денес е познато како КИРИЛИЦА. 

  МА ИСТО ТАКА И ЛАТИНИЦАТА ПОТЕКНУВА ОД ДРЕBОТО МАКЕДОНСКО ПИСМО.

 

 
 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.