MAKEDONONMAKEDONON

МАКЕДОНИЈА Е СЕ, ПАРТИЈА НА НАРОДОТ НА СЛОБОДАТА  -  MC ПHC

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА, ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА
АКО ИМА МАКЕДОНИЈА ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА


               
[1] . НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА , ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА . АКО ИМА МАКЕДОНИЈА ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА,... ДОДЕКА СВЕТИ СОНЦЕТО И ТЕЧЕ РЕКАТА ВАРДАР МАКЕДОНСКО ИМЕ НЕМА ДА ЗАГИНЕ.


[2]. Македонија е СЕ, е едно слободно движење на слободни граѓани кои веруваат во слободата и сакаат да останат слободни и себе се препознаваат во еднаквоста меѓу луѓето, горди во слободниот дух, човечките правдини, семејството, хуманоста,...

[3]. Македонија е СЕ, е родена од слободата, во слободата и за слободата, за да Македонија биде се повеќе модерна, слободна , правна, просперитетна, хумана,..

[4].Македонија е СЕ, категорично негира било каква негација, персонална или социјална од било какава природа.

       

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIJAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

      BACИЛEOH Alexandroy Makedonon МАКЕДОНОН

  АЛЕКСАНДРОЈ   МАКЕДОНОН

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обож
aваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.