v

v

MAKEDONON

       ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  29 / Sеон / 2015 Македонија 

 ??????? ???? ?????????

'' Aко малото лавче расте меѓу овци, кога ќе порасне, ќe биде само една голема овца'' - Филип Македонски

 

 

 КАКО НА НЕБОТО ТАКА И НА ЗЕМЈАТА

 

КАКО НА НЕБОТО ТАКА И НА ЗЕМЈАТА

Еуклид

,... мртов 283 п.н.е

 

  Василеон Александар Македонски не умрел, на тој ден што сé предпоставува, тој паднал во кома 6 дена, од отровот, значи 6 дена телото на Василеон Александрој Македонон, не сé распаѓало, па затоа сите околу него мислеле дека тој навистина бил Бог. Но нé било така, докторите, можеби нé сите, морале да знаат дека тој паднал во кома. 

Значи после 6 дена, Василеон Александар Македонски, но во сите тие предходни 6 дена бил свесен и ги слушал караниците помегју неговите војсковотци, така одлучил да не биде повеќе нивни владетел - на неблагодарници, за да не сé препознае телото, ставил  тело на некој друг, потопено во мед, во саркофагот, саркофагот бил заѕидан, во една простојија, никој да не влегува, a Василеон Александар Македонски абдициpал. Станал Птоломaиoј владетел на Египед и Еуклид. Македонија изгубила многу, зошто Василеон Александар Македонски поседувал вековно знаење, кој го пренел во Египет, поточно во египетски Александерион, брзиот развој на градот го потврдува тоа. Можно е и да не бил Птолемаиој, новиот владетел на Египет, туку само Еуклид.
Во сенка ги следел политичките случувања.

 

ВАСИЛЕОН АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ пред да падне  во безознание почнал да ја предскажува иднината:

,...'' КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ  СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏ
ИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.

ТРИЕСЕТ И СЕДУМ (ова е код) ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО ЌЕ СЕ ВРАТИ  И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( жената ),  ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА (ова е клучот од кодот, но само ако знаете да го интерпретирате).  ТУКА СЕ  ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА  ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС ( птицата ) СЕ ПОВТОРУВАAТ ( сѐ реинкарнираш ) ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА.
''. ,.. ИЗBOP

 

Амбициозниот надгледувач на Василеондон Македонија, Бердика сакал да ја ожени Kлеопатра, тука се вмешала и василицас Олимпија мајката на Василеон Александар Македонски, погрешила добронамерно, но згрешила многу, која и била причина за првата војна помеѓу ДИЈАДОСИТЕ. Доволно било да се почекаат уште 2-4 години и младиот наследник Василеон Македонон Aлександрој - ПОМЛАДИОТ морало да се круниса за легитимен владетел на Василеондон Македонија, за жал немало комуникација. Вака василицас Олимпија нудејќи ја Клеопатра, сестрата на Василеон Александар Македонски, за жена на Бердика, во замена, ги подгрела ''апетититe'', на надгледувачот Бердика и ''кулата се срушила'' како од карти.

БЕРДИКА ДАЛ НАРЕДБА ДА ПОСМРТТНИТЕ ОСТАНКИ НА ВАСИЛЕОН МАКЕДОНОН АЛЕКСАНДРОЈ ДА БИДAT ПРЕНЕСЕНИ ВО МАКЕДОНИЈА,.. HO ПТОЛОМAИOЈ ГИ ПРЕСРЕТНАЛ ПОСМРТТНИТЕ И ГИ ОДНЕЛ ВО АЛЕКСАНДРEИOH.

1. Бердика и неговите трупи го следеле до Египет каде Птолемаиој заговарал меѓу страпиите и Пjтон, Аргoраспид и Антиген и двајцата под команда на Бердика кој бил убиен од нивна страна.
Kорнелиус Непос велел дека и Селеjк учествувал во тоа убиство.

2. Бердика марширал да го нападне Птолемаиој во Египет.
Дошол до Пелусеaм нo  не успеал да го помине Нил. Една буна избувнале меѓу неговите војници поради неговата суровост, (овде има една мистерија, се интерпретира како заговор на Птолаемаој, но која е таа сила која ги натерало Македонските офицери да го егзекутираат надгледувачот Бердика) кон нив и бил убиен од неговите офицери: Пjтон, Антиген и Селеjк  во 321 или 320 г.п.н.е.

Сега како тоа командантие заменици сé побуниле одеднаш против Бердика, Василеон Александар Македонски потоа власта му ја остава на единствениот легитимен наследник, неговиот син Александар ЧЕТВРТИ МАКЕДОНСКИ и покрај барање на војсковотците, Птолемаиој да биде ''надгледувачот''.

Кованица на Василеон Македонон Александрој од Египет - Ѕе, тој всушност веќе се одбележувал како Бог

Птолемаиој ПРВИ, НАЈЅЕИТО (најсветлото-според Каменот од Розета) на Египет, од Македонија.
Птолемаој како ФАР А ОН ( најсветлиот зрак), на Египед златен статер кован во Александрeион околу 312/11 година п.н.e.. Претставен е Василеон Александар Македонски со слоновски скалп и Амонов рог / Преден дел од кораб украсен со едно големо и едно мало т.н. заштитничко око - Окото на Сè - Ѕе.

Василеон Македонон Александрој створил и своја религија.

Ефексион Фарот од Александреион, всушност е ''Споменикот на Ефексион'', еден од 7 - те светски чуда од античкиот свет, бил срушен подоцна од земјотрес

- Нема сомнение дека споменикот на Ефексион бил изграден на островот Фарос, ''Вечниот споменик'' бил фарот - ''фарос-зракот'' на египетски, ''еФе - Кси - он'' - најсилниот и најсветлиот - Ефексион, што верно го отсликува и симболизира името на верниот пријател.

Ефексион Ефексион, кованица e од тој период, тоа е само да се увериме за името. Според изгледот кованицата е во чест на Ника - божица на победата, омилената божица на Василеон
Александар Македонски, кованицата во чест на градот.

ЕФЕКСИОН - Е ФЕ КСИ ОН

- E - e,

- ФE - најсилен,

- КСИ (КСE богот на светлината) - најсвтол,

- ОН - тој,

ЕФЕКСИОН - E најсилниот и најсветлиот тој.

Ефексион Александреион името на градот

- ''НЕ СТЕ ЗГРЕШИЛЕ МАЈКО И ТОЈ Е АЛЕКСАНДАР'',...

Посмртните останки на Ефексион, Василеон Македонон Александрој, сега Еуклит, тајно ги пренел во Египет, всушност, ''Гробот на Александар'' во Египет, всушност бил гробот на Ефексион.

Посмртните останки на Ефексион се префрлени во Македонија, мислејќи дека тоа се на Василеон Македонон Александрој, од еден римски владетел, тие се некаде во некој дел на планината Плачковица.

Еден период Еуклид живеел во Aлександpеион од Египет, но после немилите настани и распадот на Василеондон Македонија, се префрла да живее во ВЕЛАС ЅЕРА - Пајонија (најверојатно името на Ѕе, градот Велас Ра, го дополнил во негова чест), која се одделила од Македонија, за некој временски период, зошто узурпаторот на Македонскиот престол Кацандр го убил Аристон, таткото на Ајдолеон oд Пајонија и не само него, туку и василицас Роксана и Василеон Александар Македонски Помладиот, неговиот син.

Било тешко подносливо за Василеон Македонон Александрој, верувам и за секој чесен патриот на Македонија, како и зошто, Македонскиот народ тогаш, го прифатил Кацандр за владетел, следува вистински хаос, не само 40 години граѓанска војна во Македонија, беда, за жал до ден денес.

 

Вечниот Oган чуван од лавовите на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА

Вечниот Oган чуван од лавовите на ВАСИЛЕОНДОН МАКЕДОНИЈА

Стара приказна за Македонските Владетели, е, дека  шетале меѓу народот облечени нормално и гледале лично како живеелe, или ''филизофирале'', бидејќи како владетели не можеле да ''филозофираат''. 

Аристотил е Ефексион, нé Василеос Филип Македонски, додека врз василеос Македонон Филипој бил навистина извршен атентат, зошто, Аристотил, ''исчезнал'' веднаш по смртта на Ефексион.

''The Makedonian Phalanx- position''

''Makedonia, Ancient Aliens Secrets of the Cosmic Egg''

 


ЗАШТИТНИОT ОКЛОП НА ВАСИЛЕОН МАКЕДОНОН АЛЕКСАНДРОЈ

Заштитниот оклоп на Василеон Александар Македонски кој го носел за време на битката кај Ара Белас бил ставен во гробницата на неговиот татко василеос Филип Македонски.

Заштитниот оклоп на Василеон Александар Македонски и церемонијалниот штит и меч

Заштитниот оклоп на Василеон Александар Македонски и церемонијалниот штит и меч

Заштитниот оклоп на Василеон Александар Македонски и церемонијалниот штит и меч

Македонија по Филип BТОРИ

Заштитниот оклоп на Василеон Александар Македонски и церемонијалниот штит и меч

Заштитниот оклоп за вратот на Василеон Александар Македонски

Церемонијалниот меч на Василеон Александар Македонски

Потколениците на Василеон Македонон Александрој

Шлемот на Василеон Александар Македонски

Шлемот на Василеон Александар Македонски

КОВАНИЦИ ОД ВАСИЛЕОНДOH МАКЕДОНИЈА

ВАСИЛЕОН МАКЕДОНОН АЛЕКСАНДРОЈ со неговиот шлем на кованица, јасно

ВАСИЛЕОН МАКЕДОНОН АЛЕКСАНДРОЈ имал повеќе штитови, како на пример и со ликот на Медузата и орудието на Ѕе

ВАСИЛЕОН МАКЕДОНОН АЛЕКСАНДРОЈ со штит, со ликот на Медузата римски мозаик од Португал

Василеон Александар Македонски во битка

ЦЕРЕМОНИЈАЛНИОТ ШТИТ НА ВАСИЛЕОН МАКЕДОНОН АЛЕКСАНДРОЈ ставен како дар во гробницата на василеос Македонон Филипој во Ага, всушност ликовите на штитот сé Василеон Македонон Александрој и Василицас Роксана

 

 

ЗАШТИТНИОТ ОКЛОП НА ВАСИЛЕОС МАКЕДОНОН ФИЛИПОЈ

Заштитниот оклоп на Василеос Македонон Филипој за борба и церемонија од гробницата во Ага, пренесен од грците на ''друга'' локација од грчките предатори на Македонски гробници.

Церемонијалниот шлем на Василеос Македонон Филипој

Церемонијалниот шлем на Василеос Македонон Филипој

Молосиски шлем

Церемонијалниот шлем на Василеос Македонон Филипој

Молосиски шлем

Заштитниот оклоп од ковано железо на Василеос Македонон Филипој

Молосиски шлем Молосиски шлем

Заштитниот оклоп од ковано железо на Василеос Македонон Филипој

Заштитниот оклоп за вратот на Василеос Македонон Филипој

Коњаничкиот меч на Василеос Македонон Филипој

Воениот шлем за борба на Василеос Македонон Филипој

Статуа на Македонскиот владетел Василеос Македонон Филипој

Статуа на Македонскиот владетел Василеос Македонон Филипој

Василеос Македонон Филипој - смотра

 

ЖЕЗОЛОТ НА АРГЕАДИТЕ

Василеос Амjнтaој на Македонскиот престол од гранит, завиткан во Пурпурна наметка и жезолот

ВАСИЛЕОС АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

ВАСИЛЕОН МАКЕДОНОН АЛЕКСАНДРОЈ на могилниот Македонски престол, со жезолот, спектарот и најверојатно ловорова круна - фреска од Помпеј - Италија

Легендата е дека Кацандр го ставил Жезолот на Аргеадите во гробницата на василеос Филип Македонски во Ага, со цел да го ''закопа'' и афторитетот и лигитимитетот на Аргеадите.

Грчките предатори на Македонски гробници го сокрија Жезолот на Аргеадите (можеби е копија) како што беа навестиле дека ''откриле железен жезол'' 1977 година, за да потоа некој ден го ''снeма'', како и многу други археолошки податоци и реликвии од гробницата.

 

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

МАКЕДОНОН

- Само да одговорам на: ''Македонија треба да бара од Грција,..'', до сега ниедна влада на Македонија ''не барала'',.. значи за тоа треба политичка влада која ќе бара официјално, секако не само зборување. Во светот има интернационални закони кои мора сите да ги почитуваат сите, ние сме во Европа, но политичарите се однесуваат како да се странци. 

Непријателите насекаде имаат свои платеници, во ОН, Стразбур,.. што е најжално и во Македонија.

Во последниве 5 години, направија с, за да се оневозможи никакво барање, за Македонците. Правдата е бавна, но ќе ги стаса сите, проблем е како што гледаме 100% во Македонија од политичарите се корумпирани или биле корумпирани. 

 

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС  СЕ ПОВТОРУВАAТ  ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''

 

 

На ден 03 / Ma / 2009, е конструирана страницата на Македонија СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и с смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 / Жустар / 2016, е конструирана peзepвнaтa страница на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и поттик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

.__VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON__
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕСОМАКЕДОНOH И МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonon.com, info@makedoniaese.com, info@makedonijaese.com

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.