v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

        Свети Кирил и Методиј

За жал писмото на фреската е на кирилица не на глаголица, има многу луѓе кои не ја разликуваат разликата.

        

              Свети Кирил и Методиј  - старомакедонски  јазик: Кириллъ и Меиодїи (СЛО - ВЕН - СЛОВО НА BЕНЕТИТЕ - Значи јазикот на Bенетите, СЛОВЕН - СВЛОВО БОГА - ЗБОРОТ БОЖЈИ, СЛОВЕНИ - ЛУЃЕТО ШТО ГО ШИРАТ СЛОВОТО БОЖЈО ИЛИ ЛУЃЕТО ШТО ГО ШИРАТ ЗБОРОТ НА БОГ,... значи ништо страшно или срамотно, МА МИРОЉУБИВО И ГОРДО. Попрецизна итерпретација на зборот СЛОВЕН е СЛОВО BЕНЕТО - тие што го зборуваат јазикот на Венетите), биле браќа Македонци и сесловенски просветиотели, родени во Солун во деветиот век, кои станале мисионери на христијанството помеѓу Словените од Голема Моравија и Панонија. 

КИРИЛ - КИР ИЛ

КИР - господин
ИЛ - богот на сонцето

Господ бог - Кирил.

МЕТОДИЈ - МЕТ ОДИ Ј

МЕТ - мед 
ОДИ - оди, чекори
Ј - ј, додавка

Блажен чекор - Методиј.

 

             Преку нивната работа тие влијаеле врз културниот развој на сите Словени, поради што ја добиле титулата Апостоли на Словените. Тие се заслужни за изумување на глаголицата, првата азбука искористена да се препише старомакедонскиот јазик. По нивната смрт, нивните ученици ја продолжуваат нивната работа и дејност помеѓу Словените. 

            Двајцата браќа се почитувани во Источната православна црква како светци со титулата Еднакви со Апостолите. Во 1880, Папата Лав 13-ти ја вовел нивната слава во календарот на Римокатоличката црква. Во 1980, Јован Павле Втори ги прогласил за ко-патрони на Европа, заедно со Бенедикт Нурсијски.

(СЛО - ВЕН - СЛОВО НА BЕНЕТИТЕ - Значи јазикот на Bенетите)   

 Солво Венето, сло вен, означува - зборувале слично, а не дека с поврзани генетски.
Александар Македонски го зборувал ''словото на венетите, сло-венски''. 
Бидејќи Македонија била забранета од римјаните и тоа повеќе векови, Македонците измислиле "словени", но тоа не значи дека сме биле исти генетски, со друѓите кои зборувале словенски јазици, тоа не треба да не дели со останатите словени, туку не обединува.

 

НЕМA "ГРЦИЈА", "ЕЛАС", ХЕЛАС", на античките карти, ТАКВО НЕШТО НЕ ПОСТОИ ВО АНТИКАТА. "Грци" и "хелинизм" е латинска измислица.

Римјаните ги имаат измисленo "грците", но латинските свештеници после 11 век почнале да шират невистини за "грци" и "хелинизам" и почнале да ја изветоперуваат историјата, со цел да се спротистават на "правилна", христијанизација на словените во Моравија, на тој начин да се спротистават на Македонските преродбеници Кирил и Методиј и неговите ученици, бидејќи Александар Македонски бил "моќно" орудие против латинците.
     Било недозволиво да
Александар Македонски да биде "словеногласен", почнале да измислуваат ''антички историчари" и да ја искривуваат историјата.
Името на Александар Македонон - Македонски да му го заменуваат со "велики" - "the great", "magnus",..
да му ставаат епитет ''хелен'', а тоа означува ''паган'' не христијанин .

''Хелени'' не означува нација туку било религија, грците денес упорно лажат дека тоа ''хелени'', е нација.

Биографија

        Св. Кирил и Св. Методиј Солунски се родени браќа од Солун, Македонци и сесловенски просветиотели од угледно и богато семејство, татко Лав и мајка Марија. Постариот брат, Методиј, како офицер помина десет години меѓу македонците. Потоа се оддалечи на светата гора (планината) Олимп и се предаде на монашки подвиг. Овде подоцна му се придружи и Кирил (Константин Филозоф). Кирил и Методиј, познати како солунските браќа просветители, имаат голема улога во словенската историја. Нивното дело ги описмени словенските народи.

         Во почетокот на 9 век била веќе подготвена солидна основа за поширока и поорганизирана мисионерска активност во Западен Паристрион. Во тоа време Pомеиската Империја доживува нов расцут на културен план, па овој бран ги заплиснува и градовите што биле оддалечени од Цариград, посебно Солун. 

        Во првите децении на 9 век во Солун живее и семејството на висок службеник на царската власт, помошник на ромеискиот стратег на Солун и солунската област. Тоа бил Лав со својата сопруга Марија. Нивната народност е јасно македонска,.. нивните имиња јаcно македонски . Семејството имало повеќе деца, но се спомнуваат само имињата на најстариот - Методиј и најмалиот Константин. Дури не се спомнува и световното име на Методиј, кој ова го добил при замонашувањето.

     Побожните родители ги упатиле своите рожби уште од најраното детство во христијанството, трудејќи се да им помогнат да ги применуваат возвишените христијански вистини во својот живот. Костантин уште од својата младост се занимавал со списите на свети Григориј Назијанзин и на Дионисиј Аеропагитски. Татко му го испратил во Костантинопол (Цариград - Истамбул ) да го продолжи своето образование во императорското Магнаурско училиште, каде, освен богословските науки, се изучувале и граматика, аритметика, географија, астрономија, музика, поезија, реторика. Покрај овие науки, Константин учел и јазици - латински, еврејски и сириски. Откако го завршил своето високо образование, Константин бил назначен за библиотекар при црквата Света Софија, а потоа бил поставен за професор по философија во училиштето што го завршил. Тогаш го добил и името Константин Филозоф. 

 

Фреска на Светите Браќа во манастирот св. Јован Бигорски, дебарско, за жал писмото на фреската е на кирилица не на глаголица, има многу луѓе кои не ја разликуваат разликата.

      Како високо образовени и талентирани личности на Кирил и Методиј ќе им бидат доделувани многу тешки и одговорни задачи од страна на ромеискиот двор.

Најпрво биле испратени во мисија кај Сарацените (Арапите) во Багдад, која како и Хазарската и Моравската мисија претставувале дел од политичката програма на Pомеја, чија основна цел е да ги христијанизираат Сарацените, Хазарите, Моравските Словени, Паристриите, Русите и другите народи на исток и север од Pомеја и да им ја наметнат pомејаската црковна власт.

... Старче безумни Парестријците или татарите, не "бугарите", ( текстот е манипулиран) с човекојадци жив ќе те изедат пред да ги покрстиш. Толку с диви што живо месо јадат и живо дете од мајка крадат ...

Не "бугарите" туку татарите, Кирил не ги "покрсти" татарите, тој се обидуваше со својот брат Методиј и ја создадоа ''гладолицата'', новните ученици Кимент и Наум Охритдски и Костантин Брегалнички ги "крстија" татарите и ја пренесоа ''кирилицата'' во Преслав од Македонија која веќе беше во употреба со сигурност во Брегалничкиот регион,.. бугарите не ја познаваат нивната историја.

Кога хазарскиот цар Каган побара од царот Михаил проповедници на верата во Исус Христос, тогаш на заповед на царот беа пронајдени овие двајца браќа и беа испратени меѓу Хазарите. Откако го уверија Каган во верата Христова, тие го крстија овој цар и голем број негови доглавници и уште помногуброен народ.

По извесно време се вратија во Цариград, каде што ја составија словенската азбука од триесет и осум букви и почнаа да ги преведуваат црковните книги на македонски . 


     На повик од царот Ростислав отидоа во Моравија и таму ја распространија и ја утврдија православната вера, па ги умножија книгите и им ги дадоа на свештениците за да ја подучуваат младината. А подоцна на повик од папата заминаа за Рим, каде што Кирил се разболе и умре, на 14 февруари 869 година. Тогаш Методиј се врати во Моравија и до смртта се потруди на утврдувањето на Христовата вера меѓу Словените. По неговата смрт - а тој се упокои во Господа на 6 април 885 година - неговите ученици Петочисленици, на чело со Свети Климент Охридски како епископ, го преминаа Дунав и се спуштија на југ во Македонија, каде што од Охрид продолжија да работат на истото дело што го започнаа Методиј и Кирил на север.

     Што се однесува до Методиј, постојат мошне оскудни извори, според кои тој се здобил со световно образование и се посветил на државната и воена служба. Бил надарен со христијански добродетелен живот и државнички и воени способности. Подолго време управувал со брегалничката област и придонесол христијанството длабоко да се всади во македонската душа во тој дел на Македонија. За овој успех бил особено заслужен и неговиот брат Константин.

     Мисионерската дејност на светите браќа меѓу Македонците, посебно возобновувањето и применувањето на македонската азбука е забележано во житието на Свети Наум. Ова му претходело на преведувањето на светите книги на јазикот на Македонците од солунско и на мисионерското дело меѓу западните Словени во Моравија.

     Извесно време пред својата мисионерска дејност, светите браќа се повлекле во манастирот Полихрон на планината Олимп, каде всушност конечно се подготвиле за своето епохално мисионерско дело. Манастирското осамување го прекинале двапати кога биле испраќани од Pомеиската ( византиската) власт од цариградскиот патријарх во мисии меѓу Сарацените и Хазарите. Овие мисии ги извршиле со голем успех. Во Краткото житие на Константин-Кирил, напишано од неговиот ученик Климент Охридски, се кажува дека:

Кирил открил Хазарскиот каган дека не потекнувал од pомеиски род, ами дедо му бил од хранените људе на туѓ '' цар'' но побегнал во Pомеја.

cв. Кирил     Ростислав, кнезот на Велика Моравија, испратил молба до pомеискиот император Михаил 3 овој да испрати, епископ и учител, кој ќе им објаснува на нивни јазик вистинската христијанска вера. Изборот паднал на светите браќа. Тие биле речиси подготвени и за оваа мисија, зашто голем број од светите книги веќе ги превеле на словенски (старомакедонски) јазик. Тие избрале достојни ученици и помошници и тргнале во Моравија. Таму биле пречекани со голема радост и со големи почести. Набргу потоа отвориле училиште, во кое ги подготвувале идните свештенослужители и учители за западните словенски народи. Тука наишле на голем отпор од тевтонските свештеници на Светото Римско Царство: обвинувани за ерес. Биле принудени да појдат во Рим и да го докажат своето правоверие. Во Рим биле примени со големи почасти од папата Адријан 2. Тој ги одобрил словенските богослужбени книги и наредил да бидат поставени во олтарот на црквата Санта Марија Маџоре и богослужби да се вршат на словенски јазик во три римски цркви. Кирил во Рим тешко се разболел и починал на 14 февруари 869 година. Методиј епохалното мисионерско дело меѓу Моравија го продолжува сам со помош на своите ученици, кои во Рим биле ракоположени во свештенички чин. Непријателството од тевтонските свештеници на Светото Римско Царство не престанувало. Истоштен од напори и измачувања, Свети Методиј почина во Нитра, 885 година. Неговите ученици биле подложени на измачувања и прогони. Некои од нив распродадени како робови.

       Делото на светите браќа по смртта на Свети Методиј паднало во голема криза, но благодарение на нивните најдаровити ученици - Свети Климент и Свети Наум, охридските светители и чудотворци, учители и просветители, ползувајќи се со својот мисионерски метод, што имал за цел да им ја објави божјата вистина на новите народи, почнувајќи ја нивната културна самобитност, останал жив образец за Светата Црква и за мисионерите на сите времиња.

Светите браќа Кирил и Методиј успеале да станат апостоли на Словените. Тие сакале да му служат на доброто на сите словенски народи и на единството на Универзалната црква. За овие и вакви свои заслуги, во своето апостолско послание ''egrigae virtulis'' папата Јован Павле 2 на 31 декември, 1980 година ги прогласил за ко-покровители на Европа, чиј покровител е Свети Бенедикт, прогласен од папата Павле 4 на 26 октомври, 1964 година.

Гробот на св Кирил во Рим

 

Моравска мисија

      Повод за Моравската мисија на Кирил и Методиј било писмото на моравскиот кнез Ростислав до pомеискиот император Михаило 3. Ростислав настојувал да ја осамостои и зацврсти својата држава, Моравија, на која и се заканувала опасност од тевтонските свештеници на Светото Римско Царство. За да ја отсрани опасноста тој побарал проповедници кој ќе го шират Христовото учење на словенски јазик. Pомеја ќе ја прифати неговата порака зашто Светото Римско Царство - Паристриски сојуз бил опасност и за Моравија и за безбедноста на Pомеја.

       Кирил и Методиј ја прифатиле оваа задача, но наишле на многу проблеми, а еден од нив е немањето азбука на која би ги превел најпотребните книги за богослужба. Константин помогнат од Методиј ја создал првата ''словенска'' азбука, >>>>глаголицата <<<<
која содржи 38 букви. Во глаголицата 24 букви биле по образец на ДРЕВНОТО МАКЕДОНСКО ПИСМО - КОИНОН МАКЕДОНОН - венетското писмо, а останатите 14 според гласовниот систем на македонскиот јазик.

Во 863 година пристигнале во Моравија каде отвориле голем број училишта и цркви во кои се ширела просветата на словенски јазик, а биле оспособени голем број нови учители. Латино-
тевтонските свештеници на Светото Римско Царство почналo да ги обвинува за ширење ерес, па затоа папата ги повикал во неговиот двор во Рим. На пат за Рим Константин, Методиј и нивните ученици се задржале во Панонија каде ги удриле темелите на словенската писменост и во оваа земја.

Пред да пристигнат во Рим кратко се задржале во Венеција каде Константин, кој бил познат како добар филозоф и оратор спорел со тријазичниците т.е. оние кои што се застапувале за ширење на Христовото учење само на joнcки (јонско-данајски - грчки - грчки е да разберат луѓето што е тоа, луѓето не го разбираат јонски-данајскиот јазик и да направат разлика. Римјаните први ги именувале Данајците сродници на Јонците од Мало Азија како Грци, сегашниот грчки јазик е различен од јонски - данајски јазик, денешните грците, не разбираат јонски-данајски јазик. Првата грчка држава за прв пат во историјата е створена од странци под водство на Баварски монарх, после 1835 година.), еврејски и латински јазик. Константин ги разбил обвинувањата велејќи дека секој народ има право на свој јазик. Значи Македонците сакале да учат на својот Македонски јазик.

Кога пристигнале во Рим, Константин ги донел моштите на римскиот папа Климент кој бил маченички удавен во 100 година н.е. а кого подоцна Римската црква го прогласила за светец.

Во Рим во 869 година папата Адријан ги посветил словенските книги, што значи дека Римската Црква официјално ја признала словенската писменост.

Набргу по официјалното признание Кирил се разболел и умрел. По неговата смрт Методиј ја продолжил започнатата дејност, но бил постојано напаѓан и клеветен
од тевтонските свештеници на Светото Римско Царство и исцрпен од борбите со нив, од затворите и прогонствата умрел во 885 година.

Кирил и Методиј превеле повеќе црковни книги како Неделното евангелие наменето за читање во неделните и празничните денови, Службеникот - книга што содржи молитви и читања при разни служби, Требникот - книга со молитви и читања за различни случаи од животот на луѓето.

Методиј го превел Номоканонот што претставува зборник од правила и закони за црквата, Патерикот - зборник од кратки житија за разни црковни отци.

Во житието на Кирил се спомнува и како оригинален автор на различни стихотворби.


Кирил и Методиј врз основа на јазикот на македонците  од околината на Солун го создале првиот литературен јазик за сите Словени познат како старословенски или црковно-словенски јазик, ја создале  словенска азбука глаголицата, ги превеле  книги на словенски јазик и преку ширењето на христијанското учење на словенски јазик ги удриле темелите на словенската писменост и култура.

Г  Л  А  Г  О  Л  И  Ц  А

      Глаголското писмо или глаголица (ранохристијанска азбука)  била создадена од Св. Кирил (827-869) и Св. Методиј (826-885) во 855 или околу 862863 за преведување на Библијата и други книги на словенските јазици..

Името доаѓа од старословенскиот збор глаголъ, што значи збор (исто така и потекло на буквата „Г“).

     Глаголицата има 41 буква, но нивниот број малку варира во подоцнежните верзии. Дваесет и четири од тие 41 букви водат потекло од ДРЕВНО МАКЕДОНСКО ПИСМО -  ВЕНЕТСКОТО ПИСМО , во глаголицата тие имаат орнаментален изглед. 

     Хрватската глаголица има долга и интересна историја, подолга од 1000 години. Хрватите биле единствениот народ во Европа кому папата му има дозволено да се користи со сопствениот јазик и писмо во црквата.

Pомејскиот (византискиот) цар МИХАИЛ 3-ти (842 - 867) кој обраќајќи му се на КОНСТАНТИН - КИРИЛ му рече:

"ОТИ ВИЕ СТЕ СОЛУЊАНИ, А СИТЕ СОЛУЊАНИ ЧИСТО СЛОВЕНСКИ ЗБОРУВААТ".

 


Во најстарото „Житие на Св. Методиј“ од 9векцелосносепренесенизборовитена Pомејскиот  цар Михаил 3-ти упатени до Светите Браќа Солунски: „...вие сте Солуњани, а сите Солуњани чисто словенски зборуваат” .


Историја

Ростислав, кнезот на Велика Моравија, сакал да го ослободи својот народ во неговото кнежество од зависноста од источните франкски свештеници и затоа, во 862 побарал од pомеискиот император да му прати двајца мисионери, Свети Кирил и Методиј, во Велика Моравија. Кирил создал нова азбука: глаголица. Азбуката била користена во Велика Моравија помеѓу 863 (кога Кирил и Методиј пристигнале таму) и 885 за владини и црковни документи и во Великоморавското училиште основано од Кирил, каде се образувале следбениците на солунските браќа (како и самиот Методиј).

Во 886, источнофранкскиот бискуп на Нитра по име Вихинг го забранил писмото и затворил 200 следбеници на Методиј (главно ученици од првобитното училиште). Потоа тие се распрснале или, според некои извори, биле продадени како робови. Меѓутоа тројца од нив,стигналедоПаристријаиоднивбилопобараноодстранана кнезот Борис 1 да ги образуваат свештениците на словенски јазици. Прифаѓањето на христијанството во Паристрија во 865, верските церемонии биле изведувани на Pомејcки од свештеници пратени од Pомеја. Заради се поголемото Pомејиско влијание и ослабувањето на државата, Борис гледал на новото писмо и текстови cо словенски јазик во црквата како важен чекор за зачувување на независноста на Паристрија. Како резултат на преземените мерки, две академии биле отворени во Охрид и Преслав.

Од таму, учениците патувале по разни места и ја ширеле азбуката. Некои отишле во Хрватска и Далмација, откаде ја започнале хрватската варијанта која се користела многу долго време. Во 1248, папата Инокентиј 4 им дал на хрватите уникатна привилегија да се користат со тој јазик и писмо во црквата.

Најстариот текст каде е напишано името на Xрватска е на глаголица.

Некои од студентите на Oхридската школа отишле во Бохемија каде таа азбука се користела во 10-тиот и 11-тиот век, заедно со други писма. Глаголицата исто така се користела и во Русија, меѓутоа прилично ретко.

           

>>>>>  КИРИЛИЦАТА E ПИСМО КОЕ Е ОСМИСЛЕНО ВО РЕГИОНОТ НА ТЕЧЕНИЕТО НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА,... РЕКА КОЈА СЕ НАОЃА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. При крајот на 9-тиот век  КИРИЛИЦАТА Е ПРЕНЕСЕНА во Преслав (Паристрија) поконкретно во Преславската книжевна школа од страна на Константин Брегалнички, подоцна, Преславски, св. Наум и Климент Охридски. ЗА ОВА СВЕДОЧАТ И МНОГУТЕ АРХЕОЛОШКИ НАОДИ ОД БРЕГАЛНИЧОТ  РЕГИОН КОИ ДАТИРААТ ОД ПРЕД 9 ВЕК, А СЕ НЕДОВОЛНО ПРОУЧЕНИ ОД СЕГАШНИТЕ ТАКАНАРЕЧЕНИ ЕКСПЕРТИ  како од Mакедонија така и од надвор. ТИЕ АРХЕОЛШКИ НАОДИ ДЕНЕС СЕ НАОЃААТ ПО ПРИВАТНИТЕ ВИЗБИ НА ТИЕ ШТО ГИ ОТКРИЛЕ И ЧЕКААТ ПОВТОРНО ДА ЈА ВИДАТ СВЕТЛИНАТА И ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ И КУЛТУРА  HO  И  ЃЕНИЈАЛНОСТ. <<<<<<  
    

            Во усовршување на кирилицата земале двајца ученици на св. Кирил и Методиј, а тоа е св. Наум Охридски, кој е еден основачите на Преславската школа, a додека св. Климент Охридски во Паристрија го пренасочил кнезот Борис од паган, во Христијанска вера, кoј за тоа добил на подарок земја околу Охрид, каде изградил манастир и училиште. НО ТИЕ св. Наум и Климент Охридски, од почит кон своите учители ја задржале глаголицата во Охридската школа и ја продолжиле нивната дејност. Кирилицата води делумно потекло од ДРЕВНО МАКЕДОНСКОТО ПИСМО - ВЕНЕТСКОТО ПИСМО, со (најмалку 10) уникатни букви кои доаѓаат од глаголицата. Таа речиси целосно ја истиснала глаголицата за време на средниот век.
         Денес глаголицата се користи само кај црковнословенските и понекогаш во литургиските книги на мајчин јазик во католичката Крижевска епархија во Хрватска.

        Името „глаголица“ на чешки е: ''hlaholice'', на словачки: ''hlaholika'', на полски: ''głagolica'', на руски, македонски и бугарски: ''глаголица'', на хрватски: ''glagoljica'', на украински: ''глаголиця'', на белоруски: ''глаголіца'', на словенечки: '''glagolica'',.на српски: ''глагољица/glagoljica'' итн.

 

Зборот „Македонија“ на глаголица, заоблена форма.

 

МАКЕДОНИЈА на глаголица

 

Зографско четвороевангелие - Зографски манастир

 

 

              Карактеристики

Азъ  - Аз - (А а)

Бoукъі - Бoукъі - (Б б)

Вѣдъі - Веди - (В в) - ВЕНЕТСКОТО

Глаголи - Глаголи (Глагол) - (Г г) - ВЕНЕТСКОТО

Добро - Добро - (Д д) - ВЕНЕТСКОТО

Естъ - Јест - je  - Руско (Е е), (Є є);

Живѣте - Живете - (Ж ж) 

Ѕѣло - Ѕело - (Ѕ ѕ) 

Земліа - Земља - (З з) -   (Θ θ) варијанта од  ВЕНЕТСКОТО 

Иже - Иже - и, ј - (И и) - (Ι ι) ВЕНЕТСКОТО

  И - и, ј 

Г'ервь - Ѓерв - (Ѓ ѓ) 

Како - Како - (К к) 

Людьѥ - Људи - (Л л) - ВЕНЕТСКОТО (Λ λ) 

Мъіслите - Мислете - (М м) - ВЕНЕТСКОТО 

Нашь - Наш - (Н н)

Онъ - Он - (О о) 

Покои - Покој - (П п) - ВЕНЕТСКОТО (Π π) 

Рьци - Р'ци - (Р р) - ВЕНЕТСКОТО (Ρ ρ)

Слово - Слово - (С с) 

Тврьдо - Твердо - (Т т) - ВЕНЕТСКОТО T

Оукъ - Ук - (У у) 

Фръть - Ферт - (Ф ф) - ВЕНЕТСКОТО (Φ φ) 

Хѣръ - Хер - (Х х) 

Отъ - От - (се користи само за транскрипција од ВЕНЕТСКОТО)

Шта - Шт

Ци - (Ц ц) - хебрејско цаде צ 

Чрьвь - Черв - (Ч ч) 

Ша - (Шш) - хебрејски шин ש 

Ѥръ - Јер - македонскиот знак ' пред зборови кои почнуваат со буквата Р ' (како во 'рж)

Ѥръі - Јери - ' + и 

Ѥрь - Јерј - мек знак 

ІАть - Јат - ја - ВЕНЕТСКОТО  A - (отфрлена од рускиот во 1917 и од бугарскиот во 1945)

  Је - Јо - је - Е јотирано (вон употреба)

Ју - Ју 

Ѧсъ (Юсъ малъіи) - [мало Јус] 

Ѩсъ - [Мало јотирано Јус] (вон употреба)

Ѫсъ (Юсъ большии) - [Големо Јус] - (вон употреба) 

Ѭсъ - [Големо јотирано Јус] (вон употреба)

Θита - Фита - КОИНОН МАКЕДОНОН θ, не Θ кое означува Ѕ, θ и Θ се две различни букви

Ижица - Ижица - и (отфрлена од рускиот во 1917)

Каменот на глаголица од Хрватска

Каменот на глаголица од Хрватска - ''Bašćanska ploča''

 

Свети Кирил и Методиј - споменик - Скопје, Македонија

 

Важнa археологија, која чека да се открие

''Глаголицата'' не е прва словенска азбука, пак треба да се напомене дека Кирил и Методиј ја створиле ''глаголеицата'', а не кирилицата, на видеото има некои важни откритија.

Не е точно дека Кирил и Методиј се првите сесловенски просветители.
И скитите и келтите, биле "словени'' и го користеле писмото "КОИНОН МАКЕДОНОН", за доказ постојат кованици. Антички словени (луѓе кои зборуваат исто или слично - словен - сло вен ), сé и Македонците, илирите, трибалите, траките и други од кој само Македонците останале непроменети со името.

http://www.makedonijaese.com/makedonsko%20pismo.htm

Постои тотална неукост во однос на древната писменост кај "словените", заради тоа не крадат.

 

 

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС  СЕ ПОВТОРУВАAТ  ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''

 

 

 

На ден 03 / Ma / 2009, е конструирана страницата на Македонија é СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и сé смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 / Жустар / 2016, е конструирана peзepвнaтa страница на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и поттик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.