ВЕСТИ

 

            ЕГЕ - ДРЕВНAТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА 

    

   

        

 

      Еге бил еден од знчајните и поголеми градови во времето на ДРЕВНА Македонија. Долг пероиод овој град бил  престолнина на македонската држава, уште од ПРЕД  времето на Каран и Пердика ПРВИ   од македонската династија Аргеади . Bасилеос Архелај ПРВИ кој ја интензивирал трговијата со соседните земји и поради малку поголемата оддалеченост од морето на Еге, престолнината ја преселил во градот Пела кој подоцна ќе стане главна престолнина на македонските владетели. 

    Градот  Еге  бил престолнина на Македонија уште пред Каран и Пердика ПРВИ . За тоа постои и запис а тоа е записот од зетот Игал Ал :

         Древната МАКЕДОНСКА престолнина Еге е спомната од ЗЕТОТ ИГАЛ AЛ владетел на Зета ( "ЗЕТОВСКО ЗЕТУВАЊЕ", како НАЈСТАР ОБЛИК на ВЛАДЕЕЊЕ во СВЕТОТ) ,... кој се фалел дека ја опустошил ТАА престолнина и НЕЈЗИНИОТ ШТИТ СО СОНЦЕ ОД 8 ЗЕТИ (ЗРАЦИ ) а тоа БИЛО ПРЕД околу 1400-1380 години ПРЕД нашата ера.

фалбаџискиот натпис на Иг'л Ал

     “НЕ СИ И ТИ УТИИК ТЕСТ ЗАМАВНАЛ РАЦЕ КОГА ЈАС, ИГ’Л АЛ, ЈА УНИШТИВ  И ЕГЕ СО НЕЈЗИНИОТ ШТИТ ОСУМТЕ ЗЕТИ.”

монета од Сонцето со 8 зети (зраци) од древната македонска престолнина Еге  

 

Mакедонсктo Сонце со 8 зети ( зраци ) од древната македонска престолнина Еге

  професор  ВАСИЛ ИЉОВ  

 Македонија пред 1400 гoдини п.н.е.

ИМЕТО НА ЕГЕЈСКО МОРЕ ДОАЃА ОД ДРЕВНАТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА ЕГЕ .  

 

 

 

 

МОНЕТИ ОД ДРЕВНАТА МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИНА ЕГЕ - ПРЕД КАРАН 

 

 

 

 

АРХЕОЛОГИЈА

       Во доцните 1970-ти, археологот Манолис Андроникос ја открил гробницата на Филип BТОРИ  Македонски, татко на Александар Македонски , и Александар ЧЕТВРТИ синот на Александар ТРЕТИ Македонски, кој бил убиен од Касандар, ма можно е и да е Филип ТРЕТТИ Аридеј. Меѓу другото Андроникос има пронајдено и златен ковчег  на која се наоѓа:  ШЕСНАЕСЕТКТАКОТО МАКЕДОНСКО СОНЦЕ КОЈ ЗА ПРВ ПАТ ГО СТАВА ВО УПОТРЕБА КАКО СИМБОЛ НА МАКЕДОНСКАТА МОНАРXИЈА , ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ , ШЕСНАЕСЕТКРАКОТО СОНЦЕ КОЕ ГО СИМБОЛИЗИРА ОБЕДИНУВАЊЕТО НА 16 -ТЕ МАКЕДОНСКИ ПЛЕМИЊА , КОЈ ФИЛИП ВТОРИ ЗА ТОА ОД МАКЕДОНЦИТЕ И ЈА ДОБИЛ ТИТУЛАТА    '' МАКЕДОНСКИ'' - најсветлото за еден македонcки владетел.
     

      Hа самиот почеток грчките власти пробаа да вметнат 4 антички натписи од Атина а оригиналите ги држат скриени од јавноста ТАКА ПРИКРИВАЈЌИ ЈА ИСТОРИСКАТА ВИСТИНА за Македонската Историја.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pоза Филип Македонски

 

Pоза Филип Македонски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

EGE mozaik

            

 

 

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ ☼ MAKEDONIAeSE.com ☼ Сите Права Задржани

Македонија е СЕ ☼ Партија на Народот на Слободата ☼ МС ПНС
Историја на Македонија
Македонија

Makedonija

Macedonia

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Contatore utenti connessi